Preklady fanfiction Harryho Pottera

Len pre našu zábavu a poučenie.

Slovník Harryho Pottera - Prehľad

Slovník Harryho Pottera
Anglicky Česky Slovensky Rusky Nemecky Francúzsky Poznámka Kategória Zdroj Možnosti
Mooncow milk - mesačné mlieko - - - Učednica Prísady do elixírov Fanfiction
leeches pijavice pijavice - - Sangsues - Prísady do elixírov HP2
Wartcap powder bradavičný prášek prášok z muchotrávky - - poudre à Verrue - Prísady do elixírov HP5
Stinksap mrvomíza smradľavá šťáva - - - - Prísady do elixírov HP5
horned slugs slimáky rožkaté slimáky - - limace à cornes 8. kapitola Prísady do elixírov HP1
Aquavirius Maggots Mořští červi larvy akvavíria - - Larves d’Aquavirius - Prísady do elixírov HP5
Mokeskin kůže svrčka oslia koža - - - - Prísady do elixírov HP7
Magical Marriage and Divorce Bill - Dokument o čarodejníckych manželstvách a rozvodoch - - - Učednica Zákony a nariadenia Fanfiction
Muggle Anti-Discrimination Act - Antidiskriminačný zákon muklov - - - Učednica Zákony a nariadenia Fanfiction
International Statute of Secrecy Mezinárodní zákoník o utajení Medzinárodný zákon o utajení - - Code international du secret magique - Zákony a nariadenia HP7
Decree for the Reasonable Restriction of Underage Sorcery Výnos o přiměřeném omezení čar a kouzel nezletilých kouzelník Nariadenie vymedzujúce obmedzenie činnosti mladistvých čarodejníkov - - - - Zákony a nariadenia HP2
section 13 of the International Confederation oddíl 13 Zákona o utajování, vydaný Mezinárodním sdružením kouzelníků odsek 13 Zákona o utajování, ktorý schválila Medzinárodná konfederácia čarodejníkov - - l’article 13 du secret établi par la Confédération internationale des mages et sorciers - Zákony a nariadenia HP2
Registry of Proscribed Charmable Objects Soupis zakázaných kouzelných předmětů Súpis zakázaných čarovných predmetov - - - - Zákony a nariadenia HP4
Guidelines for the Treatment of Non-Wizard Part-Humans Směrnice pro zacházení s nekouzelnickými, částečně lidskými stvořeními Smernice pre zaobchádzanie s čiastočně ľudský - - - - Zákony a nariadenia HP4
Quidditch Teams of Britain and Ireland Famfrpálová mužstva v Británii a v Irsku Metlobalové tímy Británie a Írska - - Les Équipes de Quidditch de Grande-Bretagne et d'Irlande - Knihy a časopisy HP4
Olde and Forgotten Bewitchments and Charmes Zaříkání a kouzlení starobylá a zapomenutá Stará a zabudnutá kúzla a čiary - - Sorts et enchantements anciens et oubliés - Knihy a časopisy HP4
Saucy Tricks for Tricky Sorts Fajn finty pro fikané frajery Prefíkané triky na zradných prefíkancov - - Roueries et fourberies pour sorciers hardis - Knihy a časopisy HP4
Weird Wizarding Dilemmas and Their Solutions Jak na taje navzájem se vylučujících kouzel a Nezvyčajné čarodejnícke problémy a ich riešen - - Dilemmes de la sorcellerie insolite et leurs solutions - Knihy a časopisy HP4
Madcap Magic for Wacky Warlocks Kujónská kouzla pro čaroděje čímany Bláznivá mágia pre bláznov - - Magie maboule pour sorciers sonnés - Knihy a časopisy HP4
A Guide to Medieval Sorcery Průvodce středověkým kouzelnickým uměním Sprievodca po stredovekej mágii - - Guide de la sorcellerie médiévale - Knihy a časopisy HP4
An Anthology of Eighteenth-Century Charms Výbor ze zaklínadel osmnáctého století Antológia kúzel osemnásteho storočia Антология заклинаний восемнадцатого столетия, Антология чар 18-го века - Anthologie des enchantements au XVIIIe siècle - Knihy a časopisy HP4
Dreadful Denizens of the Deep Hrůzní hlídači hlubin Hrozný obyvatelia hlbín - - Créatures abominables des profondeurs - Knihy a časopisy HP4
Powers You Never Knew You Had and What to Do With Them Now You've Wised Up Schopnosti, o nichž jste netušili, že je máte, a jak s nimi teď naložit, když o nich konečně víte Vaše schopnosti, o ktorých ste netušili, a čo s nimi, keď ste ich objavili - - Les Pouvoirs que vous avez toujours eus sans le savoir et comment les utiliser maintenant que vous êtes un peu plus sage - Knihy a časopisy HP4
Where There's a Wand, There's a Way S hůlkou jde všechno Tam, kde je prútik, je aj riešenie - - Tant qu'il y a de la magie, il y a de l'espoir - Knihy a časopisy HP4
Nature's Nobility: A Wizarding Genealogy Přirozená aristokracie: Genealogie kouzelnických rodů Urodzenosť od prírody: čarodejnícka genealógia - - Nobles par nature : une généalogie des sorciers - Knihy a časopisy HP5
The Quibbler Jinotaj Sršeň - - Le Chicaneur - Knihy a časopisy HP5
Wizard Astrologer - Čarohvezdár - - - Static Knihy a časopisy Fanfiction
Charmed Potions through the Centuries - Začarované elixíry srkz storočia - - - Učednica Knihy a časopisy Fanfiction
Interdisciplinary Studies: Charms and Potions, Volume I - Interdisciplinárne štúdie: Čary a elixíry, časť I - - - Učednica Knihy a časopisy Fanfiction
Common Apparition Mistakes and How to Avoid T Nejčastější chyby při přemisťování a jak se jich vyvarovat Bežné chyby pri premiestňovaní a ako sa im vyhnúť - - - - Knihy a časopisy HP6
Magick Most Evile Čáry nejohavnější Mágia prevelice planá - - Grandes Noirceurs de la magie - Knihy a časopisy HP6
Blood Brothers: My Life Amongst the Vampires Pokrevní bratři: Můj život mezi upíry Krvaví bratia: Môj život medzi upírmi - - Frères de sang: ma vie chez les vampires - Knihy a časopisy HP6
Quintessence: A Quest Kvintesence: hledání pravdy Podstata: pátranie - - La Quintessence : une quête - Knihy a časopisy HP6
Flesh-Eating Trees of the World Masožravé stromy světa Mäsožravé rastliny světa - - Arbres carnivores du monde - Knihy a časopisy HP6
The Healing Powers of the Brain. - Liečivá moc mozgu. - - - Static Knihy a časopisy Fanfiction
Advanced Potion Making Přípravy lektvarů pro pokročilé Príprava elixírov pre pokročilých - - Manuel avancé de préparation des potions - Knihy a časopisy HP6
Defensive Magical Theory Teorie obranných kouzel Teória magickej obrany - - Théorie des stratégies de défense magique - Knihy a časopisy HP5
The Dream Oracle Orákulum snů Snár - - L'Oracle des rêves - Knihy a časopisy HP5
A Compendium of Common Curses and Their Count Přehled nejčastějších kleteb a ochrany proti nim Zbierka všeobecných zaklínadiel a ich marenie - - Abrégé des sortilèges communs et de leurs contre-attaques - Knihy a časopisy HP5
The Dark Arts Outsmarted Černá magie kouzla zbavená Ako proti čiernej mágii - - Les forces du Mal surpassées - Knihy a časopisy HP5
Self-Defensive Spellwork Sebeobrana a potřebná zaklínadla Kúzelná sebaobrana - - Les Sorts d'Autodéfense - Knihy a časopisy HP5
Jinxes for the Jinxed Zaklínadla pro zakleté Zaklínadlá pre prekliatych - - Sortilèges à l'usage des ensorcelés - Knihy a časopisy HP5
Practical Defensive Magic and its Use Against the Dark Arts Praktická obranná kouzla a jejich použití proti černé magii Praktická obranná mágia a jej použitie proti - - Défense magique appliquée et son usage contre les forces du Mal - Knihy a časopisy HP5
New Theory of Numerology Nová numerologická teorie Nová teória numerológie - - Nouvelle Théorie de la numérologie - Knihy a časopisy HP5
Twenty-five Ways to Mingle With Muggles Pětadvacet způsobů, jak zapadnout mezi mudly Ako dvadsiatimi piatimi spôsobmi splynúť s muklami - - - - Knihy a časopisy HP5
Magical Hieroglyphs and Logograms Kouzelné hieroglyfy a logogramy Magické hieroglyfy a logogramy - - Hiéroglyphes et logogrammes magiques - Knihy a časopisy HP5
Spellman's Syllabary Základní zaklínačské znaky Spellmanova slabičná abeceda - - Syllabaire Lunerousse - Knihy a časopisy HP5
Achievements in Charming Velké úspěchy kouzel Úspechy čarovania - - Réussir ses sortilèges - Knihy a časopisy HP5
The Healer's Helpmate Lexikon léčitele Pomocník liečiteľa - - Guide du guérisseur - Knihy a časopisy HP6
Advanced Rune Translation Překlady run pro pokročilé Preklad rún pre pokročilých - - Traité supérieur de traduction des runes - Knihy a časopisy HP6