Preklady fanfiction Harryho Pottera

Len pre našu zábavu a poučenie.

Preklady jednorazoviek od denice

Skřítci. Část 2.

Preklady jednorazoviek od denice
Vložené: denice - 04.07. 2024 Téma: Preklady jednorazoviek od denice
denice nám napísal:

Elves

Autor: kb0

Překlad: denice   Beta: Sevik99    Banner: Jacomo

Pozor, nie je možné otvoriť v novom okne, musíte sa vrátiť späť.

Skřítci, část 2.

 

Zatímco Toppy držela ostatní magii uvnitř, Furl přenesl do knihy další zlé kouzlo z prstenu. Odešli poté, co znovu nastavili zbytek zdejších kouzel do původního stavu.

Nedaleko našli další kousek, ale ten byl ve velkém hadovi. Jistá skřítčí magie hada zabila a k jejich překvapení to špatné kouzlo přeskočilo z hada do knihy. Podívali se na sebe a pokrčili rameny, než se vydali dál na jih.

Netrvalo dlouho, než stáli v úzké uličce, a uvědomili si, že mají problém. Toppy tiše zavolala „Tule!“ a zatlačila skřítčí magií.

Objevil se hlavní skřítek Gringottů. „Díval jsem se. Žádnou takovou magii jsme tu neviděli.“

Toppy zakouzlila a ukázalo se, že se za nimi táhne směrem na jih úponek magie z knihy, ale druhý směřuje téměř přímo dolů. „Je to na místě, které neuklízíte. Barly říká Skřítčí tajemství, takže to ostatní tady nemusí vědět.“

Tul to zvážil. „Je v trezoru. To je problém.“ Uvažoval ještě víc a ostatní dva čekali. „Pojďte, budeme pracovat společně.“ Popadl je za paže a přemístil je hluboko do prostoru s trezory.

Toppy znovu provedla kouzlo a jeden úponek magie byl téměř ve stejné úrovni s nimi, jen směřoval mírně dolů. Tul je dál přemísťoval přes prostor s trezory – což zahrnovalo obejití draka - dokud úponek nemizel v trezoru před nimi.

„Musím zkopírovat skřetí kouzlo, abych otevřel dveře, a vy si musíte pospíšit. Ničeho se nedotýkejte,“ přikázal Tul.

Furl se podíval na Toppy. „Já tě zvednu a ty přeneseš kouzlo.“ Toppy na něj a na Tula kývla.

Tul se jasně zářícíma rukama dotkl dveří a otevřel je. Furl levitoval Toppy a přenesl ji vzduchem do trezoru. Toppy znovu provedla s knihou odhalovací kouzlo. „Na horní polici vzadu.“ Když ji tam Furl zvedl, Toppy rychle přenesla kouzlo z poháru do knihy. „Hotovo.“ Furl ji spěšně vytáhl ven.

Tul rychle zabouchl dveře. „Pojďte, musíme si pospíšit.“ Oba je popadl a přemístil zpátky do uličky. „Skřítčí tajemství,“ potvrdil a zmizel.

O chvíli později už oba skřítci stáli na jižním pobřeží Anglie a poslední úponek magie směřoval dál na jih.

„Selhali jsme,“ řekla Toppy sklíčeně.

„Dostali jsme mnoho částí,“ namítl Furl a snažil se být povzbudivý, zatímco přemýšleli, co by se dalo udělat s tím jediným úponkem magie, který jim zbýval. „Podívej, magická linie se mění.“

„Je to tak, ale co to znamená?“ pohlédla Toppy na svého společníka.

„Nevím,“ přiznal Furl, než se podíval přes její rameno. „Jejda!“ Vyrazil Toppy knihu z ruky a stáhl ji zpět, zatímco sledovali, jak do knihy, která teď ležela na zemi, narazila přízračná hlava.

„Aha, jako kniha a šperk a had,“ řekla Toppy, když zírali na knihu před sebou, „vyhrává větší kousek kouzla.“ Provedla odhalovací kouzlo a z knihy nevedly žádné úponky magie. „Máme všechny kousky,“ řekla rozzářeně, zvedla knihu a oba se přemístili zpátky do bradavické kuchyně.

Toppy položila knihu na stůl před Barlyho. „Všechny dílky jsou tady.“

Barly se usmál, stejně jako Marl. „Dobře. Právě včas, za chvíli vyjde slunce. Pomozte se snídaní. Brzy to vezmu ke Krátkému profesorovi.“

 

xxx

 

Albus vstal brzy a zkontroloval své malé přístroje. Vypadalo to, že Harryho strážná kouzla fungují. Byla sice na nízké úrovni, ale byl si jistý, že se časem zlepší. Co se týče chlapcova zdraví, zdálo se, že je tak zdravý, jak se Albus cítil. S úsměvem vyrazil na časnou snídani a byl šťastný, že všechno jde podle plánu.

 

xxx

 

Filius Kratiknot popíjel svůj ranní šálek čaje, prohlížel si rozvrh hodin na dnešní den a čekal, až bude čas na snídani. Rád trávil tuto denní dobu v klidu své kanceláře. V klidu, který narušil skřítek - hlavní skřítek, jak si rychle uvědomil - který se přemístil a držel krabici.

„Mohu ti s něčím pomoci…“ na zlomek vteřiny se zarazil, než si vzpomněl: „Barly.“

„Ano.“ Skřítek otevřel krabici a vytáhl malou černou koženou knížku. „Potřebujeme to zničit. Je v ní špatná magie a my ji nemůžeme zlikvidovat.“

Kratiknota to zaujalo. „Směl bych?“ Když skřítek položil knihu na stůl, profesor ji zasáhl několika kouzly. Zamračil se, když došel k závěru, že sice neví, jaká magie se v knize nachází, ale pravděpodobně je velmi temná, protože jinak by ji znal. „Tohle jsi našel ve škole?“ zeptal se s velkým znepokojením.

Barly natáhl ruku směrem ke knize, jako by chtěl říct: „Tady to máte.“

Když se jí profesor dotkl, že ji otevře, zasáhlo ho silné nutkání do knihy psát, což způsobilo, že rychle ucukl, jako by sáhl do ohně. Ohromeně pohlédl na skřítka, který ji předtím držel holou rukou. „Možná bych to měl vzít Brumbálovi, abych věděl, co si o tom myslí.“

„Byli bychom raději, kdybyste to zničil teď, tajně.“

„Proč?“ zeptal se znovu se zaujetím Kratiknot.

Barly sáhl zpátky do krabice. „Když to zničíte a slíbíte, že to udržíte v tajnosti, dáme vám tohle.“ Zvedl diadém.

Profesor zatajil dech a vykulil oči. Znal historii Havraspáru a věděl, co to je. „Kde jste to našli?“ vydechl sotva slyšitelně.

„Na skrytém místě.“

Kratiknot si ho měřil pohledem a snažil se ho svým výrazem přimět k odpovědi.

„Jestli nechcete udržet knihu v tajnosti, vrátím tohle na neznámé místo, kde to zůstane schované.“

Filius zamrkal. Domácí skřítek ho podplácí? Vydírá? Manipuluje? Ať už v jeho mysli vytanulo jakékoli slovo, měl problém ho pochopit. Většina čarodějek a kouzelníků považovala domácí skřítky za tvory druhé kategorie, podobně jako skřety a osoby jeho původu. Považovali je za prostoduché, pomalé a nehodné povšimnutí - pokud nenarazili na něco, co dělali rádi, což byl obvykle úklid. Ach, také se vědělo, že dokážou být velmi ochranitelští a i tam reagují rychle, ale jinak byli považováni za opožděné a natvrdlé. Profesorovi to otevřelo oči, protože si uvědomil, že upadl do stejného způsobu myšlení - hanba mu!

Nehledě na jeho rychlé a stručné úvahy o domácích skřítcích, které mu Barly zřejmě velmi trpělivě dovolil, co si o tom myslel? Když se znovu podíval na diadém, uvědomil si, že může dát vlastně jen jednu odpověď. „Máš mé čestné slovo, že kniha zůstane tajemstvím. Co se týče diadému, pravděpodobně řeknu, že jsi ho našel při úklidu v nepoužívané části hradu. Bude to přijatelné?“

„Ano,“ bylo vše, co bylo řečeno, než byla čelenka položena na stůl.

Kratiknot přikývl, levitoval knihu ke krbu a hodil ji do malého ohně, který tam hořel.

„Ten ji nespálí,“ upozornil ho Barly.

„To mě nepřekvapuje, ale jsou i jiné druhy ohně.“ Kratiknot začal opatrně kouzlit ohnivzdorné cihly a skládat je před krb. Vyčaroval jeden větší kus a položil ho nahoru. Poslední kouzlo je všechny spojilo dohromady, vypadalo to jako jedna plocha s malým otvorem vpředu.

Profesor shromáždil svou magii, mocně se soustředil a se zavrčením pronesl: „Zložár!“ Z jeho hůlky vystřelila bílá, žlutá a modrá a malým otvorem pronikla do ohniště. Několik minut vědomě bojoval s kouzlem, aby ho udržel v ohništi, dokud nezačal magii, ale ne oheň, stahovat zpět. Když skončil a byl opět v bezpečí, s krůpějemi potu na čele se zhroutil do křesla u stolu. „Už nejsem tak mladý, jak jsem býval.“ Rychlým pohybem vykouzlil flanel, kterým si otřel čelo a obličej.

Aby se ujistil, že byl úspěšný, nechal zmizet zábranu, kterou vytvořil, a přesvědčil se, že ohniště je prázdné. Dokonce i popel z dřívějška byl pryč. „Fungovalo to, jak jsem doufal.“

„Děkuji vám, že jste to zničil a zachováte tajemství.“ Skřítek se přemístil.

„Přál bych si vědět, co to bylo za knihu, ale mám podezření, že bez ní nám bude lépe,“ řekl si profesor. Při pohledu na hodiny si všiml, že měl před pěti minutami odejít na snídani. No, zas tolik se nezdržel. Hmm, možná přijde ještě o něco později, protože doufal, že nejdřív někoho najde.

Zamířil do místa, o kterém věděl, že mu dává přednost, a několik minut se rozhlížel. Už to chtěl vzdát, když ji konečně uviděl. Přešel do poloviny chodby, a co nejmírněji zavolal: „Má paní, smím se vás na něco zeptat?“

Duch Šedé dámy, vyrušený ze svého rozjímání u okna, se otočil a pohlédl na něj.

Bral to jako dobré znamení. „Něco tu bylo nalezeno a já bych to rád vystavil, aby si to všichni mohli prohlédnout. Chtěl jsem se však zeptat, mohla byste potvrdit pravost tohoto předmětu, prosím?“ Předtím s ní mluvil jen jednou, když se stal ředitelem koleje, a i tehdy to byl nesmírně krátký a jednostranný rozhovor.

Připlouvala blíž, až stála přímo proti němu. Otevřel skříňku, vytáhl diadém a podržel ho před sebou. Jen jeho dlouholeté zkušenosti ze soubojů mu umožnily udržet si pozici a postoj, když se její výraz změnil v bouřlivý a zdálo se, že se na něj vrhá, dokud se artefaktu téměř nedotkla.

„Teď je to prokletá, odporná a ubohá věc!“ zasyčela.

Kratiknota její reakce překvapila, ale napověděla mu, že diadém je pravý. „Jestli byl prokletý, tak ty kletby byly odstraněny. Jediná magie, která je na něm nyní, je v klenotu, a i když nevím, co to kouzlo dělá nebo čím je, nepovažuji ho za problém pro kohokoli, kdo by si to zkusil nasadit. Nevěřím však, že by to bylo k užitku, s výjimkou hrstky lidí, protože v historických knihách se píše, že může sloužit jen tomu, kdo pochází z rodu Havraspárů. Je to pravda?“

I když se uklidnila, stále se netvářila šťastně. „Byla jsem poslední, kdo ho mohl použít.“ S těmi slovy odplula vzduchem pryč.

Kratiknot, překvapený dlouhým (na ni) a vlastně užitečným rozhovorem s nejstarším hradním duchem, vrátil diadém do krabice a vydal se na snídani, šťastný, že zjistil, že je předmět pravý.

Vcházel do Velké síně s krabicí pod paží, usmíval se pro sebe a těšil se na tu velkou zábavu. Vypadalo to, že jsou tu všichni jeho havraspáři a bude se jim to líbit. Položil věc na stůl před sebe a vyšplhal se na své místo.

„Co je v té krabici?“ zeptal se zvědavě Albus. „Obvykle v tuhle dobu balíčky dostáváme, nepřinášíme si je.“

„Skvělá otázka, na kterou odpovím všem, pokud vám to nevadí.“ Na Albusovo přikývnutí Filius odsunul talíř a postavil se na stůl, čímž na sebe upoutal pozornost většiny lidí.

Namířil si hůlkou na hrdlo a pak si odkašlal. Hlasitý zvuk přiměl všechny přítomné, aby se na něj podívali. „Dnes ráno jsem dostal tak nádherný dar, že se o něj musím se všemi podělit. Zdá se, že domácí skřítci uklízeli starší část hradu a našli tohle.“ Zvedl diadém z krabice a podržel ho tak, aby ho všichni viděli, což mnoho havraspárů přimělo zalapat po dechu.

„Pro ty, kteří ho nepoznávají, je to ztracený diadém lady z Havraspáru, jedné ze zakladatelek naší školy. Bohužel musím říct, že ačkoli má stále svou magii, nikomu k ničemu není, protože byste museli být přímými potomky Roweny z Havraspáru, a nikdo z nich už nežije. Až dojíte snídani, můžete se na něj přijít podívat. Dnes ho budu mít u sebe při všech třech jídlech. Nakonec pro něj postavím vitrínu v místnosti s trofejemi.“ Profesor sestoupil ze stolu na svou židli, pak položil diadém na stůl před sebe a pustil se do snídaně.

„Je to opravdu jisté?“ ptal se Albus a prohlížel si artefakt.

„Šedá dáma mi potvrdila jeho pravost,“ odpověděl Filius.

„Úžasný nález,“ řekla mu Minerva. „Kéž bychom věděli, kde je Nebelvírův meč.“

„Nebo mrzimorský pohár,“ dodala Prýtová.

McGonagallová se naklonila níž ke stolu. „Severusi, měl Zmijozel nějaký artefakt, kterým byl proslulý?“

Snape si otřel ústa, než řekl: „Existují záznamy o kouzelném medailonu, ale není známo, kde se nachází.“

Několik starších havraspárů přistoupilo k slavnému diadému a začalo diskutovat o tom, jak mohl být vytvořen. Kratiknot je pozoroval a s potěšením jim naslouchal. Přemýšlel také o tom, jakou vitrínu vyrobit a jaká kouzla budou potřeba, aby nemohl být ukraden.

 

 

 

 

 Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Ďakujem
Pre automatický komentár sa musíte prihlásiť.

AK. Automatické poďakovanie za preklad (Hodnotenie: 1)
Od: Edit - 04.07. 2024
|
Omlouvám se, že nemám víc času, o to víc si vážím vašeho, který jste tomu věnovali.

AK. Automatické poďakovanie za preklad (Hodnotenie: 1)
Od: Sofia99 - 04.07. 2024
|
Aspoň takto ďakujem všetkým, čo sa na tomto preklade podieľali a umožnili mi tak príjemne stráviť čas. Týmto dávam najavo, že poviedku čítam a teším sa na pokračovanie.

AK. Automatické poďakovanie za preklad (Hodnotenie: 1)
Od: anizne - 04.07. 2024
|
Omlouvám se, že nemám víc času, o to víc si vážím vašeho, který jste tomu věnovali.

Skřítci. Část 2. (Hodnotenie: 1)
Od: kakostka - 04.07. 2024
|
To slo rychle... Vcetne skretu... Voldy je smrtelnej, jestli se vubec ukaze... Premyslim nad tou hlavou, to byla z Gantova hrobu? Skritco to vyresili velmi chytre, vcetne mrzimorskeho poharku... A jak to, ze se nevi, kde je Mec, Brumla to vi, nebo ne?
Pasaz se straznymi kouzly u Harryho, propleskla bych ho hned. Dekuji za krasnou povidku.
Skřítci. Část 2. (Hodnotenie: 1)
Od: Libbi - 07.07. 2024
|
Ta přízračná hlava - poslední kus, co přiletěl od moře - myslím, že to byl ten kus, co zbyl z Voldyho po pokusu zabít malého Harryho. To, co pak obsadilo Quirrella ... Tím měli střípky duše komplet v deníku.
Skřítci. Část 2. (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 08.07. 2024
|
Souhlasím, byl to poslední úponek, takže skřítci pak klidně mohli nechat knihu zničit.
Skřítci. Část 2. (Hodnotenie: 1)
Od: Libbi - 07.07. 2024
| Skřítci. Část 2. (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 08.07. 2024
|
Kakostko, skřítci se s tím opravdu nemažou, čeká na ně přece spousta jiné, důležitější práce ;-)
Ten poslední kousek byl určitě sám Voldemort, přitažený asi až z Albánie, nebo kde se v té chvíli snažil skrýt. Vidím to tak, že přitáhli celý přízrak, který do knihy narazil přímo hlavou.
Brumbál jistě ví, kde meč je, ale jak ho známe, o informace se nedělí.
Děkuji.

Skřítci. Část 2. (Hodnotenie: 1)
Od: Yuki - 04.07. 2024
| |
Chcete mi říct, že skřítci za jednu noc oběhli ostrovy, shromáždili viteály do jednoho předmětu a pak ho nechali zničit? Znamená to, že je Voldy pryč? Žádná válka, žádný teror? :D
A jako bonus, úplatek ve formě ztraceného diadému! :D A Brumbál vlastně vůbec nic neví, hlavní je, že jeho přístroje funguju xD
Děkuju!
Skřítci. Část 2. (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 08.07. 2024
|
Tak nějak :-D Skřítci se s tím nemohli moc crcat, měli důležitější práci - Bradavice se přece samy neuklidí ;-)
Barly Kratiknota moc šikovně vydíral, to se mu musí nechat.
A Brumbál má smůlu...
Děkuji.

AK. Automatické poďakovanie za preklad (Hodnotenie: 1)
Od: margareta - 04.07. 2024
|
Alespoň takto děkuji všem, kteří se na tomto překladu podíleli a umožnili mi tak příjemně strávit čas. Tímto dávám najevo, že povídku čtu a těším se na pokračování.

AK. Automatické poďakovanie za preklad (Hodnotenie: 1)
Od: luisakralickova - 04.07. 2024
| |
Alespoň takto děkuji všem, kteří se na tomto překladu podíleli a umožnili mi tak příjemně strávit čas. Tímto dávám najevo, že povídku čtu a těším se na pokračování.

AK. Automatické poďakovanie za preklad (Hodnotenie: 1)
Od: ivy - 04.07. 2024
|
Alespoň takto děkuji všem, kteří se na tomto překladu podíleli a umožnili mi tak příjemně strávit čas. Tímto dávám najevo, že povídku čtu a těším se na pokračování.

Skřítci. Část 2. (Hodnotenie: 1)
Od: sisi - 04.07. 2024
|
Emm, jaksi nemám dobrý pocit, z toho, že to v té zastaralé hlavě pana ředitele ještě nedocvaklo, ale až se tak stane, zvonečky spustí poplach a stařičký Albus bude hledat nádoby duše, které jak my víme, již nejsou nebezpečím, a to co najde v horlivosti poničí přes jejich nesporně astronomicky vysokou historickou hodnotu, protože my už víme, že by klidně obětoval i malého Harryho, jak na porážce, " kvůli vyššímu dobru". Ba co hůře, vyšle odhodlané Nebelvíry na hon za viteály bez podrobných instrukcí a neinformované, jak dvoudenní kuřata. Doufejme, že někdo hodně moudrý, nebo odvážný, zavčasu prostě informuje jeho výsost nejhlavnějšího hlavouna starostolce v této věci, aby byl zachován klid a mír pro většinu kouzelníků, krom byrokratických idiotů na vysokých funkcích, jako vždy. Vlastně by někdo z těchto horlivých byrokratů mohl udělat inventůru vězňů a zjistit, že Sirius Black neměl ani soud a bručí nelegálně.
Velký dík za překlad, snad se to v další kapitole nějak dořeší a už bude lépe.
Skřítci. Část 2. (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 08.07. 2024
|
Stařičký Albus může hledat až do bezvědomí, a jakmile se probere, může začít znovu - má zábavu na dlouhé roky, protože už vlastně není co najít, skřítci jsou prostě velmoc, kterou on nezná a se kterou nepočítá. Vzali to pevně do ruky, takže můžeme být klidní ;-)
Děkuji.

AK. Automatické poďakovanie za preklad (Hodnotenie: 1)
Od: Folwarczna - 04.07. 2024
| |
Alespoň takto děkuji všem, kteří se na tomto překladu podíleli a umožnili mi tak příjemně strávit čas. Tímto dávám najevo, že povídku čtu a těším se na pokračování.

Skřítci. Část 2. (Hodnotenie: 1)
Od: Lupina - 04.07. 2024
|
Já teda doufám, že poslední kousek - hlava - byl přímo přízrak Voldemnorta, který byl na cestě do Albánie. Že je s ním skoncováno a Brumla se bude užírat a spřádat plány, ale nakonec úplně zbytečně. A Harry napochoduje do Bradavic se skřítčí výchovou. To bude něco.
Děkuju, děvčata! Těším se na pokračování.
Skřítci. Část 2. (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 08.07. 2024
|
Nemohlo to být nic jiného, protože pak už z knihy žádné úponky magie nevycházely, a Brumbál si může několik zábavných let pěkně lámat hlavu, cože se to stalo :-)
S Harrym to až takhle jednoduché nebude...
Děkujeme.

AK. Automatické poďakovanie za preklad (Hodnotenie: 1)
Od: barca666 - 04.07. 2024
| |
Alespoň takto děkuji všem, kteří se na tomto překladu podíleli a umožnili mi tak příjemně strávit čas. Tímto dávám najevo, že povídku čtu a těším se na pokračování.

AK. Automatické poďakovanie za preklad (Hodnotenie: 1)
Od: miroslava - 05.07. 2024
|
Omlouvám se, že nemám víc času, o to víc si vážím vašeho, který jste tomu věnovali.

Skřítci. Část 2. (Hodnotenie: 1)
Od: katrin - 05.07. 2024
| |
To je mozno najoriginalnejsie riesenie a objavenie moci, ktoru Voldy nepozna.. extremne ochranarsky domaci skriatok a skriatko siet ;)
Skřítci. Část 2. (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 08.07. 2024
|
Ano, a krásné je, že Voldemort je pryč a Brumbál taky netuší :-) Skřítci jsou borci.
Děkuji.

AK. Automatické poďakovanie za preklad (Hodnotenie: 1)
Od: maria - 06.07. 2024
|
Alespoň takto děkuji všem, kteří se na tomto překladu podíleli a umožnili mi tak příjemně strávit čas. Tímto dávám najevo, že povídku čtu a těším se na pokračování.

AK. Automatické poďakovanie za preklad (Hodnotenie: 1)
Od: Libbi - 07.07. 2024
|
Aspoň takto ďakujem všetkým, čo sa na tomto preklade podieľali a umožnili mi tak príjemne stráviť čas. Týmto dávam najavo, že poviedku čítam a teším sa na pokračovanie.

AK. Automatické poďakovanie za preklad (Hodnotenie: 1)
Od: misule - 07.07. 2024
|
Alespoň takto děkuji všem, kteří se na tomto překladu podíleli a umožnili mi tak příjemně strávit čas. Tímto dávám najevo, že povídku čtu a těším se na pokračování.

AK. Automatické poďakovanie za preklad (Hodnotenie: 1)
Od: kamci - 07.07. 2024
|
Omlouvám se, že nemám víc času, o to víc si vážím vašeho, který jste tomu věnovali.

Skřítci. Část 2. (Hodnotenie: 1)
Od: JSark - 08.07. 2024
|
Voldy zničený v pár minútach pred raňajkami. Zábavná predstava. :D
Skřítci. Část 2. (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 10.07. 2024
|
Ano, skřítci to vzali pevně do ruky :-)
Děkuji.

Skřítci. Část 2. (Hodnotenie: 1)
Od: Jacomo - 09.07. 2024
| |
Páni, takže skřítci pěkně sesbírali ostatní viteály, spolu s Kratiknotem (vivat profesor!) je zničili a ještě vrátili škole havraspárský diadém. A Brumla nemá o ničem z toho nejmenší tušení. Hi hi.
Jak je má Harry? Doufám, že se to dozvíme v dalším kousku.
Veliké díky za překlad, Denice a Seviku.
Skřítci. Část 2. (Hodnotenie: 1)
Od: denice - 10.07. 2024
|
Skřítci to provedli jen tak mimochodem, prostě si odskočili od důležitých věcí, jako je úklid a vaření :-) Brumbál není důležitý, tomu raději nic, a Kratiknota Barly pěkně přitiskl ke zdi...
Děkujeme.

AK. Automatické poďakovanie za preklad (Hodnotenie: 1)
Od: Campana - 12.07. 2024
|
Alespoň takto děkuji všem, kteří se na tomto překladu podíleli a umožnili mi tak příjemně strávit čas. Tímto dávám najevo, že povídku čtu a těším se na pokračování.

Prehľad článkov k tejto téme:

kb0: ( denice )18.07. 2024Skřítci. Část 4.
kb0: ( denice )11.07. 2024Skřítci. Část 3.
kb0: ( denice )04.07. 2024Skřítci. Část 2.
kb0: ( denice )27.06. 2024Skřítci. Část 1.
CrazyDuck5280: ( denice )20.06. 2024Deset minut a týden pekla! Část 5.
CrazyDuck5280: ( denice )13.06. 2024Deset minut a týden pekla! Část 4.
CrazyDuck5280: ( denice )06.06. 2024Deset minut a týden pekla! Část 3.
CrazyDuck5280: ( denice )30.05. 2024Deset minut a týden pekla! Část 2.
CrazyDuck5280: ( denice )23.05. 2024Deset minut a týden pekla! Část 1.
SingularOddities: ( denice )16.05. 2024Lektvary lásky a jejich důsledky
phoenixgirl26: ( denice )09.05. 2024Trocha pomsty nezaškodí, část 2.
phoenixgirl26: ( denice )02.05. 2024Trocha pomsty nezaškodí, část 1.
loralee1: ( denice )31.08. 2023Weasleyem v okamžiku
sprinter1988: ( denice )24.08. 2023Ach, jaké úžasné tabu…
Corwalch: ( denice )17.08. 2023Cena svobody 5. část
Corwalch: ( denice )10.08. 2023Cena svobody 4. část
Corwalch: ( denice )03.08. 2023Cena svobody 3. část
Corwalch: ( denice )27.07. 2023Cena svobody 2. část
Corwalch: ( denice )20.07. 2023Cena svobody 1. část
sprinter1988: ( denice )13.07. 2023Postavit se Zmijozelu
Clell65619: ( denice )06.07. 2023Harry Potter a Bezva bouda na pláži 2. část
Clell65619: ( denice )29.06. 2023Harry Potter a Bezva bouda na pláži 1. část
dogbertcarroll: ( denice )22.06. 2023Dokonalý mistr úniku
sprinter1988: ( denice )15.06. 2023Předpovídám nepokoje... 3. část
sprinter1988: ( denice )08.06. 2023Předpovídám nepokoje... 2. část
sprinter1988: ( denice )01.06. 2023Předpovídám nepokoje... 1. část
Laume: ( denice )25.05. 2023Ruku na to, část třetí
Laume: ( denice )18.05. 2023Ruku na to, část druhá
Laume: ( denice )11.05. 2023Ruku na to, část první
sprinter1988: ( denice )11.08. 2022Harry už toho má dost 2
sprinter1988: ( denice )04.08. 2022Harry už toho má dost 1
sprinter1988: ( denice )28.07. 2022Holčičí rozhovor
A plus: ( denice )21.07. 2022Poslední vůle a testament 4
A plus: ( denice )14.07. 2022Poslední vůle a testament 3
A plus: ( denice )07.07. 2022Poslední vůle a testament 2
A plus: ( denice )30.06. 2022Poslední vůle a testament 1.
Sarah1281: ( denice )23.06. 2022Doloresini andílci
sprinter1988: ( denice )16.06. 2022Rady pro výběr povolání
A plus: ( denice )09.06. 2022V utajení
CharCorvin: ( denice )02.06. 2022Dobrý den, otče
Lomonaaeren: ( denice )26.05. 2022Siriusovi Blackovi je nanic z vašich rad pro rodiče 2. část
Lomonaaeren: ( denice )19.05. 2022Siriusovi Blackovi je nanic z vašich rad pro rodiče 1. část
StrongHermione: ( denice )12.05. 2022Koho že si to vzaly?
hiddenhibernian: ( denice )05.05. 2022Koleda pro pohana
StrongHermione: ( denice )01.03. 2022Víte, co se říká, když předpokládáte
Sarah1281: ( denice )02.09. 2021Ne, děkuji 4. část
Sarah1281: ( denice )26.08. 2021Ne, děkuji 3. část
Sarah1281: ( denice )19.08. 2021Ne, děkuji 2. část
Sarah1281: ( denice )12.08. 2021Ne, děkuji, 1. část
. Úvod k poviedkam: ( denice )19.05. 2022 Úvod