Preklady fanfiction Harryho Pottera

Len pre našu zábavu a poučenie.

Slovník Harryho Pottera - Prehľad

Slovník Harryho Pottera
Anglicky Česky Slovensky Rusky Nemecky Francúzsky Poznámka Kategória Zdroj Možnosti
Shrake Jehlanka Ostraňa - - Sharak - Tvory Fant. Beasts...
Winged Horse Okřídlený kůň Okrídlený kôň - - - - Tvory Fant. Beasts...
Occamy Okamie Okamia - - Occamy - Tvory Fant. Beasts...
Fire Crab Ohňový krab Ohnivý krab - - Crabe de feu - Tvory Fant. Beasts...
Snidget Zlatonoska Ohniváčik - - Vivet doré - Tvory Fant. Beasts...
Niffler Hrabák Ňucháč - - Niffleur - Tvory Fant. Beasts...
Nundu Nundu Nundu - - Nundu - Tvory Fant. Beasts...
Plimpy Bublinatka Náduvka - - Boullu - Tvory Fant. Beasts...
Sea Serpent Mořský had Morský had - - Serpent de mer - Tvory Fant. Beasts...
Moke Scvrček Moka - - Moke - Tvory Fant. Beasts...
Glumbumble Čmelotrysk Melanchomeliak - - Grinchebourdon - Tvory Fant. Beasts...
Mackled Malaclaw Dvoubřitník Malaklav - - Malagrif tacheté - Tvory Fant. Beasts...
Mooncalf Měsíčník mesačné teľa - - Veaudelune - Tvory Fant. Beasts...
Leprechaun Leprikón Leprechaun - - Farfadet - Tvory Fant. Beasts...
Lobalug Jedomet Lalokovec - - Verlieu - Tvory Fant. Beasts...
Quintaped Pětinoh, chlupatý MacBoon Kvintaped - - Quintaped - Tvory Fant. Beasts...
Kneazle Maguár Knézl - - Fléreur - Tvory Fant. Beasts...
Clabbert Blikač Klabert - - Clabbert - Tvory Fant. Beasts...
Kelpy Hastrmanec Kelpia - - Kelpy - Tvory Fant. Beasts...
Unicorn Jednorožec Jednorožec - - Licorne - Tvory Fant. Beasts...
Imp Šotek Imp - - Diablotin - Tvory Fant. Beasts...
Puffskein Kluběnka Chumáčik - - Boursouf - Tvory Fant. Beasts...
Nogtail Drsnochvost Hrubochvost - - Licheur - Tvory Fant. Beasts...
Horklump Černovřes Horklump - - Horglup - Tvory Fant. Beasts...
Hippocampus Hipokampus Hippocampus - - Hippocampe - Tvory Fant. Beasts...
Griffin Gryf Grifon - - Griffon - Tvory Fant. Beasts...
Graphorn Mečoroh Graroh - - Grapcorne - Tvory Fant. Beasts...
Fwooper Pastelníček Fúper - - Focifère - Tvory Fant. Beasts...
Phoenix Fénix Fénix - - Phénix - Tvory Fant. Beasts...
Erumpent Třaskavec Erumpent - - Eruptif - Tvory Fant. Beasts...
Erkling Lesní mužíček Erkling - - Erkling - Tvory Fant. Beasts...
Jarvey Dlaždičoun Džarvej - - Chartier - Tvory Fant. Beasts...
Common Welsh Green obyčejný velšský zelený Drak - Welšský zelený - - Vert gallois commun - Tvory Fant. Beasts...
Ukrainian Ironbelly ukrajinský železnobřichý Drak - Ukrajinský železnobrucháč - - Pansedefer ukrainien - Tvory Fant. Beasts...
Swedish Short-Snout švédský krátkonosý Drak - Švédsky tuponosý - - Suédois à museau court - Tvory Fant. Beasts...
Romanian Longhorn rumunský dlouhorohý Drak - Rumunský dlhorožec - - Cornelongue roumain - Tvory Fant. Beasts...
Peruvian Vipertooth peruánský zmijozubý Drak - Peruánsky zmijozub - - Dent-de-vipère du Pérou - Tvory Fant. Beasts...
Norwegian Ridgeback norský ostrohřbetý Drak - Nórsky ostnáč - - Norvegien à crêtes - Tvory Fant. Beasts...
Hebridean Black hebridský černý Drak - Hebridský čierny - - Noir des hébrides - Tvory Fant. Beasts...
Chinese Fireball čínský ohniváč Drak - Čínsky ohnivák - - Boutefeu chinois - Tvory Fant. Beasts...
Antipodean Opaleye novozélandský opálooký Drak - Antipod opálovooký Новозеландский опаловый глаз - Opaloeil des antipodes - Tvory Fant. Beasts...
Dragon Drak Drak - - le dragon - Tvory Fant. Beasts...
Diricawl Tlustobřich Diricawl - - Dirico - Tvory Fant. Beasts...
Red Cap Karkulinka Červený pikulík - - - - Tvory Fant. Beasts...
Chizpurfle Všudylezka Čarožrút - - Ciseburine - Tvory Fant. Beasts...
Bundimun Plísňaček Bundimun - - - - Tvory Fant. Beasts...
Bazilisk Bazilišek Bazilisk - - Basilic - Tvory Fant. Beasts...
Dugbog Blátoplaz Bahuriniak - - Fangieux - Tvory Fant. Beasts...
Augurey Auguron Auguruj Авгур - Augurey vták, ktorý dokáže predpovedať dážď Tvory Fant. Beasts...
Acromantula Akromantule Acromantula Акромантул - L´Acromantula - Tvory Fant. Beasts...